گندم کراش زده - قصدشم ازدواجه 😂 | Crypto Casino Wins

21 thoughts on “گندم کراش زده – قصدشم ازدواجه 😂

 • January 8, 2024 at 7:47 pm
  Permalink

  فردا روز بچه بزرگ شه یه خرابی میشه مثل مادر خرابش!!!

 • January 8, 2024 at 7:47 pm
  Permalink

  واقعا به چی فکر میکنین که کمربند بچه رو نمیبندین

 • January 8, 2024 at 7:47 pm
  Permalink

  خاک برسی تو مادر بچه را چی یاد می دی

 • January 8, 2024 at 7:47 pm
  Permalink

  واسه چن تا لایک و دیده شدن راضی ب تخریب شخصیت بچه هستین چ برسه ب خود فروختگی

 • January 8, 2024 at 7:47 pm
  Permalink

  مادری مث خودت بچه بهتر از،این باس باشه بی بندبار

 • January 8, 2024 at 7:47 pm
  Permalink

  مادر و پدر محترم کمر بند ماشین بچه رو ببند،اگه ترمز شدید کنی بچه پرت میشه ،جای این جور حرف زدنها به فکر امنیت بچه باش

 • January 8, 2024 at 7:47 pm
  Permalink

  این بچه جز چرت گویی چیز دیگه ای بلد نیست😂

 • January 8, 2024 at 7:47 pm
  Permalink

  چه دختر لوس و بی مزه ای😂

 • January 8, 2024 at 7:47 pm
  Permalink

  تبریک باشه بی بی میشی بخیر یک سال دگه 😬

 • January 8, 2024 at 7:47 pm
  Permalink

  یه سوال مامان گندم درخونه کلاه داره بیرون بدون کلاه و شال
  گندم عجب مادری خوبی داری

 • January 8, 2024 at 7:47 pm
  Permalink

  گودزیلا وارد میشود🦖🦕

 • January 8, 2024 at 7:47 pm
  Permalink

  واقعا تربیتتون زیر صفرع

 • January 8, 2024 at 7:47 pm
  Permalink

  اخه خرااین چیزاچه ربطی به تربیته بچه داره تربیت یعنی این که احترام بزاره فحش نده اذیت نکنه به بزرگترش یاکوچیکترش احترام بزاره واچی میگین شمااخه😂

 • January 8, 2024 at 7:47 pm
  Permalink

  داری بچه‌ات را نابود می‌کنی.با یک روانشناس مشورت کنید

 • January 8, 2024 at 7:47 pm
  Permalink

  هاهاهااین درسته❤

 • January 8, 2024 at 7:47 pm
  Permalink

  یکی:تو کل دنیا کیو از همه بیشتر دوست داری؟
  من:باب اسفنجی 😂

 • January 8, 2024 at 7:47 pm
  Permalink

  توروخدا اینجوری افکار بچه ها رو خراب نکنین این دختر دوسال دیگشو نگاه کن فقط 😒

 • January 8, 2024 at 7:47 pm
  Permalink

  ای جانم دعواش نکن دوسش داره خب 😂😂😂

 • January 8, 2024 at 7:47 pm
  Permalink

  وای به حال این بچه😢

 • January 8, 2024 at 7:47 pm
  Permalink

  ولی خوشتون اومده که همچین کلیپی گرفتید بچه کاملا با این کارها و صحت ها آشنایی داره که داره جلوی مادر این حرفا رو میزنه دو سال دیگه کاملا خود مختار میشه

 • January 8, 2024 at 7:47 pm
  Permalink

  جنده تربیت کردن چه زیباست

Comments are closed.